Dag Herdenking Geweldslachtoffers    

                   

In 2006 hebben wij, stichting Aandacht Doet Spreken (ADS), ons idee voorgelegd aan de besturen van de lotgenotenorganisaties Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit (VVRS) en Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK) om de naam en het thema van de ‘Dag Tegen Geweld’ te wijzigen in een landelijke dag voor ‘Samen Herdenken’. Op 9 september werd in Heibloem een eerste Landelijke dag voor Samenzijn en Herdenken slachtoffers geweldsmisdrijven gehouden.

In 2007 werd de aanduiding ‘Dag Herdenken Geweldslachtoffers’ (DHG) definitief gekozen voor de zaterdag van week 38. Deze dag werd georganiseerd door ADS, VVRS en VOVK op 20 september in Enschede. De belangstelling van de lokale en landelijke overheid begon zichtbaar te worden.

 

In 2008 kreeg het een sprong voorwaarts. Dat jaar werd de Dag Herdenken Geweldslachtoffers georganiseerd in Hoorn. De belangstelling voor de DHG stijgt, zowel bij nabestaanden als bij de overheid en de pers. Bijna 700 nabestaanden en belangstellenden kwamen naar Hoorn.

Tijdens de voorbereidingen van de DHG 2008 is het idee ontstaan om voor de organisatie een aparte stichting op te richten. Dat moet het mogelijk maken om tijdens de organisatie sneller en slagvaardiger op te kunnen treden.

 

Op 16 februari 2009 is de oprichtingsakte van de stichting Dag Herdenken Geweldslachtoffers bij de notaris gepasseerd.

 

In 2009 werd de Dag Herdenken Geweldslachtoffers door het bestuur DHG met hulp van de locale werkgroep georganiseerd in Breda.

 

In 2010 werd de Dag Herdenken Geweldslachtoffers door het bestuur DHG met hulp van de locale werkgroep georganiseerd in Doetinchem.

 

In 2011 werd de Dag Herdenken Geweldslachtoffers door het bestuur DHG met hulp van de locale werkgroep georganiseerd in De Wolden,

op deze dag werd ook het landelijk monument "Het Onbevattelijke" De Wijk (gemeente De Wolden) onthuld door een aantal nabestaanden in bijzijn van Koningin Beatrix, de ontwerpster Irene Fortuyn en andere hoogwaardigheidbekleders. Dit onder grote belangstelling van honderden nabestaanden, genodigden, belangstellenden en de pers.

 

In 2012  Op zaterdag 22 september (week 38) zal de Dag Herdenken Geweldslachtoffers worden georganiseerd in Den Haag.

 

  Voor de gegevens  na 2012 verwijzen wij u naar het DHG archief.

Menu